تبلیغات
همسر یابی در شیراز - ازدواج از منظر قرآن کریم
ازدواج از منظر قرآن کریم

 

ازدواج از منظر قرآن کریم

قرآن کریم

قرآن کریم هنگامی که به مقوله ازدواج می‌رسد بی درنگ دستور آن را برای پیروان خویش به عنوان نسخه شفابخش جوانان (اعم از دختر و پسر) می‌پیچد

و انکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقرآء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم

ای مسلمانان! مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید.
غلامان و کنیزان صالح و
درستکار تان را اگر فقیر و تندگدست هستند. خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می‌سازد.

پیام‌ها:
1. با زنان ازدواج کنید که (زنان از جنس شما است) بدلیل جمله (منکم)

 
2.ازدواج مقدس است، مخصوص مردان و زنان آزاد و حرّ نیست؛ بلکه شامل حال و حقوق بندگان و کنیزان نیز مراعات شده است.(و الصالحین من عبادکم و ایمائکم)

3.فقر موجب فحشاء نبایستی بشود. باید در ازدواج دست فقیران را گرفت.(ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله)


4. در کمک به امر ازدواج خداوند از همه داراتر است. لذا امر ازدواج با هر بدبختی و تنگ دستی که انجام شود آخرش موفقیت را به دنبال دارد و این همان فضل خداوندی است(و الله واسع علیم)


5.خداوند تنها وسعت در رزق دارد بلکه علیم و آگاه به احوال بندگانش می‌باشد. (و الله واسع علیم)

در ضمن کسانی که امکان ازدواج
برایشان ممکن نیست قرآن هیچ گاه اجازه فحشاء
را نمی‌دهد؛
بلکه برعکس پاکدامنی را شعار می‌دهد و آنان را به پاک دامنی
دعوت می‌فرماید: «...والیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله» «...
این کسانی که امکان ازدواج را ندارید، باید پاک دامنی را پیشه خویش قرار داده تا خداوند شما را از  خویش بی نیاز گرداند.
پیام‌ها:
1.
عفت زن و مرد شعار قرآن کریم است. (و الیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً)
خداوند از خزانه و فضل خویش فقرآء را دارا می‌کند. (حتییغنهم الله من فضله)
از همه گذشته ازدواج در مکتب اسلام و قرآن به عنوان سنت حسنه خاتم پیامبران معرفی کرده است: آنجا که پیامبر اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «
النکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منی» «ازدواج روش من است هر که از آن سر باز زند
از من نیست(یعنی آن شخص از امت پیامبر خاتم نیست) (و در جای دیگر فرموده استتناکوا و تکثروا فانّی اباهی بکم الامم یوم القیامة» «
ازدواج و تکثیر نسل کنید زیرا که (من پیامبر) در روز قیامت به شما افتخار می‌کنم»
پیام‌ها:

1. ازدواج در اسلام به عنوان یک سنت حسنه پیامبر خاتم شناخته شده است (النکاح سنّتی) که در هیچ یکی از آئین پیامبران اولوالعظم و صاحبان شریعت چنین چیزی به چشم نمی‌آید.
2. در اسلام سر باز زدن از ازدواج توبیخ دارد.
در عهدین چنین چیزی نیست که هیچ بلکه به مجردی تشویق می‌شود. پاپ‌ها اکثر شان مجردند.


كلمات كلیدی : ازدواج ، منظر ، قرآن ، کریم ،