تبلیغات
همسر یابی در شیراز - معیارهای اساسی انتخاب همسر از سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار
معیارهای اساسی انتخاب همسر از سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار

آگاهی از معیارهای صحیح گزینش همسر وشناسایی ویژگی های  همسر شایسته،مهم است.ولی مهم تر از آن انطباق ویزگی ها با فرد مورد نظر است،که غالبا جوانان در این مورد دچار سردرگمی می شوند و گاهی از آن غفلت می ورزند که در این مورد، نقش بستگان دلسوز و آگاه ،اساسی وسرنوشت ساز می نماید.وانگهی در باب شناسایی همسر شایسته ،مشورت با کسانی که با او زندگی می کنند قابل ملاحظه است

1- ایمان به خدا

کسی می تواند همسر واقعی باشد ونقش اساسی خویش را درزندگی ایفا کند که درقدم اول با آرامش آفرین برتر،درارتباط باشد که آرامش آفرین واقعی خدا است واوموجب پیدایش این خواسته گرانبها در دلهاست.

 2- توانایی اداره زندگی

هردختر وپسری،شایستگی همسر بودن را ندارد ویکی از ویژگی های مهم همسر،دارا بودن مدیریت لازم وتوانایی ویژه است که بلوغ معرفتی،سلیقه ای،اخلاقی واقتصادی خاصی را به همراه دارد.

3- آشنایی با اسوه های معنوی

دختر وپسر جوان باید شریک زندکی خود را از کسانی برگزینند که از اسوه های برتر آسمانی الگو بگیرند و به ایشان ارادت ورزند.

4- هم کفو بودن

هم کفو بودن یعنی در نظر گرفتن سنخیت وتناسب میان دو زوج جوان که یک ضرورت است تا آن ها بهتر وهماهنگ تر زندگی کنند.حتی المقدور باید از حیث اخلاق ،مراتب تحصیلات ، و نیز مسائل جسمانی ،قوای ظاهری و امور خانوادگی ،متناسب یکدیگر باشند ویکدیگر را قبول داشته باشند و بی جهت نیست که پسر ودختر هنگام ازدواج ،مجازند جهت ارزیابی بیش تر ،حتی به قیافه یکدیکر بنگرند.

5- غیر شکاک

شکاک بودن ،نوعی انحراف از اعتدال روانی است ودختری که شکاک باشد چه بسا تحت تاثیر فرهنگ و اراده شوهرش واقع شود:ولی پسر شکاک چه بسا از همسر خود تاثیر پذیر نباشد و زندگی را دشوار کند.

6- اصالت خانوادگی 

اصالت خانوادگی مساله ای است که همگان ،کم و بیش با آن آشنایی دارند،و در سیمای دیانت ، نجابت ، اخلاق و وفاداری ظاهر می شود. رسول خدا فرمود:از ازدواج با زن نیکو رویی که در خانواده ای به دور از اصالت وخلق وخوی انسانی ،وبر اساس فرهنگ نا مطلوب وغیر صحیح پرورش یافته بپرهیزید که منظور همان سبزه زاز نا مطبوع است. 

7-غیر فامیل

در بعضی از احادیث ازدواج با فامیل های نزدیک به سبب امکان فرزند ضعیف نهی شده.البته ارشادی است نه تحریمی

8- تام العیار

همسر باید از حیث جسم ونیز امور روحی ،دارای وضعیت دل پسند باشد . زیرا از ازدواج با ناسالمان جسمی و یا روحی نهی به عمل آمده است .پیامبر اکرم :از ازدواج با زن کم عقل بپرهیزید زیرا همنشینی با او رنج آور وفرزندی که از او حاصل می آید کم هوش و کودن است.همچنین از ازدواج با زنانی که به صورت مادر زاد چشمانی معیوب دارند ،نهی شده است.    

9- تمایل قلبی

ازدواج یک میثاق ،ومیثاق یک پیوند است .بر این اساس ،ن پیوندی برتر است که با تمایلات قلبی همراه باشد. جوانی از امام صادق پرسید:پدرم دختری را به همسری من انتخاب کرده است ،ولی دل من به دختر دیگر تمایل دارد فرمودند:با دختری اه دل تو بدان توجه دارد ازدواج کن.

10- باکره

دست نخوردگی زن هنگام ازدواج ، مورد توجه اسلام است.این مساله به نوبه ی خود ،یکی از راه های حصول اعتماد واطمینان از عدم ابتلای زن به بسیاری از بیماریهای مقاربتی نیز می باشد.پیامبر اکرم:با باکره ها ازدواج کنید که اینان ،شیرین دهن تر ،پاکیزه تر و سازگارتر وقانع ترند.

11- عاقل و خیراندیش

درجه ی درک و شعور و قدرت تفکر وتعقل ومیزان صداقت و مدیریت همسر ، هر جه بیشتر باشد بهتر است . زیرا این مساله در زندگی ونسل آدمی نقش اساسی دارد.

12- زیبایی و جمال

کمتر کسی را می توان سراغ داشت که زیبایی را دوست نداشته باشد وجمال را تحسین نکند زیرا این مساله یک امر فطری وطبیعی است.

همسر آن نیست که آراسته وفر باشد                         همسر آن است که باب دل شوهر باشد

همسر باید دارای زیبایی ظاهری وباطنی باشد یعنی از حیث عقاید، پیرو برترین آیین ها باشد.از حیث عقل و اندیشه ،خلق وخوی و وفاداری ، اندام ظاهری ، اصالت خانوادگی ، دیدگاه مردم ومقبولیت اجتماعی ، توان مندی های بدنی ، زمینه های درآمد مالی ومدیریت در امور زندگی داخلی وخارجی ، باید در حد مقبول باشد.

13- خنده رو و خوش خو

14- پرهیز از میگساری(شرابخواری)

همسر باید از هر گونه میگساری به دور باشد ، زیرا در میان کردار و ویژگی های ناروا،میگساری از همه ناپسند تر است.

نشانه های زن ناشایسته از دیدگاه پیامبر اکرم: بدترین زن ،کسی است که در میان خانواده اش مورد بی مهری قرار داشته ولی در مقابل شوهرش استکبار پیشه باشد.زنی نازا،کینه توز و بی تقوا ،در غیاب شوهرش به خود آرایی می پردازد ولی در حضور او از آن خودداری میکند،به حرف شوهر خود،گوش نمی دهد،درخواست وی را اجابت نمی نماید ودر خلوت از او تمکین نمی کند واگر خطایی از شوهر ببیند،نمی بخشد.

.