تبلیغات
همسر یابی در شیراز - گامهای عملی !!!
گامهای عملی !!!

به نام خدا

دوستان عزیز سلام

قصد دارم در کنار مطالبی که دوست خوبم سرکار خانم مرجان معتمد در آموزش امر ازدواج خدمتتان تقدیم می کنند، چند مطلبی راجع به ابعاد عملی یا اجرایی این مبحث در خدمتتان باشم.

آنچه که در ازدواج گام اصلی و تغییر ناپذیر عنوان می شود:

شناخت.

شناخت.

بهترین و کاملترین نحوه شناخت در امر ازدواج ابتدا شناخت خود، علاقه مندی ها، عقاید، رفتارها و ... خود به صورت آیتم های مجزا می باشد.

شما باید لیستی تهیه کنید و آنچه هستید شامل آنچه انجام می دهید یا آنچه که دوست دارید انجام دهید ولی موقعیت آن حاضر نشده است و به مسائلی که علاقه دارید و از دیدن آنها به وجد می آیید و بر عکس، مسائلی که بروز آنها سبب تکدر ذهنتان می شود و آزرده می شوید را در آن قید کنید. لیست شما بایستی شامل کارهایی باشد که در حال انجام آنها می باشید و دوست دارید ادامه دهید و کارهایی که از آنها تنفر دارید. شما می بایستی مختصات رفتار های خوب خود و همچنین رفتار های بد خود ( از نظر خودتان ) را در لیست وارد کنید. آنچه را که به آن ایمان دارید و آنچه که جزء باورهای شماست بایستی در آن لیست همراه عقایدتان ذکر کنید.

در تمامی این مختصات که شامل مختصات عقایدی، رفتاری و علاقه مندی های شما می شود بایستی شخصیت خود را کاملا آزاد و مستقل، خارج از توابع تاثیر گذار مانند زمان و مکان و خانواده و ... بدانید.

پس از اینکه لیست شما تکمیل گردید جهت تمرکز بیشتر بر مشخصات خود و پرورش آنها، شروع به تهیه لیستی مجزا جهت همسر آینده خود و آنچه که واقعا دوست میدارید او باشد تهیه نمایید.

بهتر است هر دو لیست پیش از آشنایی و مراوده با فرد انتخابی شما تهیه و حتی به مرور زمان تکمیل گردد لیکن چنانچه پس از آشنایی بتوانید تفکر خود را متمرکز و فارغ از شخصیت مورد علاقه تان به جمعبندی این لیستها بپردازید تا  حدود زیادی موثر می باشد که در مطلب بعدی به توضیح آن خواهم پرداخت. بهترین زمان در حالت دوم زمان برخواستن از خواب صبحگاهی و بهتر است نیم ساعت یا یک ساعت زودتر از زمان معمول بیدار شوید و به لیست خود فکر و تکمیل نمایید. چرا که در این زمان ذهن شما کمتر درگیر مسائل و مشکلات احتمالی در امر ازدواج می باشد و با کمی تمرکز مغز شما بهتر می تواند آنچه را که می خواهید پردازش نماید.

با تشکر.